+34 933 481 566 serom@serom.cat

El nostre
desenvolupament
sostenible

"

El nostre
compromís

Millorar el futur forma part de la nostra visió sostenible. Es per això, que contribuïm a impulsar el creixement econòmic i la innovació, arribant al màxim punt d’excel·lència en seguretat i salut laboral, per tal de crear valor gestionant els impactes que la nostra activitat genera sobre la societat, els clients, proveïdors i treballadors.

Objectius de
desenvolupament sostenible

Serom treballa activament pel compliment i promoció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

El nou pla de desenvolupament sostenible estableix la necessitat de participació empresarial en la consecució d’aquests 17 reptes de la humanitat, gràcies a la seva força d’aplicació en l’entorn i sector on operen.

El nostre objectiu es buscar la millor manera d’integrar els ODS en l’estratègia i fomentar la seva implementació. Per això ens enfoquem prioritàriament i contribuïm directament en els següents objectius:

Energia assequible Sostenibilitat

Energia assequible i no contaminant

L’energia és central per a gairebé tots els grans desafiaments i oportunitats als quals s’enfronta el món en l’actualitat.

Industria innovació Sostenibilitat

Indústria, Innovació i Infraestructures

Les inversions en infraestructura són fonamentals per a aconseguir un desenvolupament sostenible.

Ciutats i comunitats sostenibilitat

Ciutats i comunitats sostenibles

Fer les ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles

Ciutats i comunitats sostenibles

Producció i consum responsables

L’objectiu del consum i la producció sostenibles és fer més i millors coses amb menys recursos.

Política integrada
de gestió

Serom vetlla per la satisfacció dels seus clients; el respecte pel desenvolupament sostenible de l’ecosistema; els llocs de treball segurs, saludables i harmònics; el compromís amb el compliment dels requisits legals i contractuals; la prevenció de la contaminació, accidents de treball i malalties laborals; la prevenció i atenció d’emergències i el foment de la responsabilitat social amb els seus grups d’interès.

Serom procura la generació de benefici social, econòmic i ambiental per a totes les parts interessades a la vegada que presta els seus serveis de construcció, millorant i innovant contínuament els seus processos i l’ús dels recursos. Serom ha integrat a la seva política de gestió els següents principis i compromisos:

R

Pla de Compliance Penal

L’empresa treballa pel compliance en tots els seus sistemes i processos.

R

Política d'Igualtat

La companyia té implementades polítiques d’igualtat d’oportunitats i conciliació laboral per tota la plantilla.

R

Política d'Assetjament Sexual

Política expressa contra l’assetjament sexual per tots els nivells jeràrquics i organitzatius.

R

Codi Ètic

Treballa en base a un Codi Ètic que inclou els valors més humans i socialment responsables.

Projectes sostenibles

Edifici hospitalari polivalent

PARC SANITARI PERE VIRGILI

 

Edifici polivalent Taulí

PARC TAULÍ HOSPITAL UNIVERSITARI