+34 933 481 566 serom@serom.cat

Construïm
diferent per
canviar
la societat
on vivim

"

EL NOSTRE
PROPÒSIT

Serom és una empresa de serveis de construcció amb capacitat per oferir un servei integral de qualitat en projectes de construcció, rehabilitació i manteniment.

El nostre propòsit pretén transmetre la voluntat de desenvolupar i fer créixer un model de negoci responsable, sostenible, honest i transparent, basat en una forma de construir respectuosa amb el medi ambient i amb tots els treballadors, col·laboradors i clients, per així afavorir un canvi que beneficiï l’entorn i la societat on treballem.

Serveis de construcció

Sostenibilitat

Compromís amb el medi ambient i la societat.

U

Innovació

Enginy, inventiva, capacitat resolutiva i optimització de processos (Last Planner System).

Digitalització

Ús d’eines digitals als nostres procediments: BIM, Finalcad…

Talent

Capacitat tècnica, formació i millora contínua

1

Flexibilitat

Capacitat d’adaptació a les necessitats del client i l’entorn.

Cultura col·laborativa

Desenvolupament conjunt dels projectes amb tots els actors implicats.

Transparència

Relacions honestes i properes

ACTIVITATS

Serom ha desenvolupat la seva trajectòria convertint-se en un referent
al sector sanitari i especialitzant-se en treballs d’edificació i rehabilitació
als sectors industrial, educatiu i residencial.

Obres

 

Serveis i
manteniments

 

Clients

Client Serom Serveis de Construcció
Client Serom Serveis de Construcció
Clinic Serveis de Construcció
Corachan Serveis de Construcció
Zambon Serveis de Construcció
RTV Serveis de Construcció
Client Serom
Client Serom
Client Serom
Client Serom
Client Serom
Client Serom
Client Serom
Client Serom