+34 933 481 566 serom@serom.cat

LA NOSTRA
HISTÒRIA

Serom, fundada l’any 1990 sota el nom SERVEIS, OBRES I MANTENIMENT, SL, és una empresa constructora compromesa i actual. Des dels inicis, l’empresa ha tingut presència als sectors industrial, sanitari i educatiu, esdevenint un referent amb una cartera consolidada de clients. El 2014, Serom passa a formar part del grup empresarial CALAF GRUP aportant la seva experiència en obres, serveis i manteniments. Serom ha introduït als seus processos noves eines digitals i innovadores com el BIM, el Lean i el Finalcad.

Missió

Oferir un servei integral als clients, posant a disposició la nostra experiència i capacitat tècnica, per desenvolupar els seus projectes i generar valor a les seves infraestructures.

Visió

Ser l’empresa líder a Catalunya de serveis de construcció al sector sanitari i seguir sent un referent als sectors industrial, educatiu i educació.

Valors

SEROM treballa amb tots els seus clients i col·laboradors amb una voluntat de: sostenibilitat, innovació i optimització de processos, digitalització, talent i capacitat tècnica, flexibilitat, cultura col·laborativa i transparència.

Garantia
tècnica

El desenvolupament tecnològic i l’especialització tècnica són factors estratègics en l’aportació de valor de Serom. Per aquest motiu, la companyia disposa dels recursos tècnics i professionals necessaris per respondre a qualsevol repte constructiu.

Actualment, els departaments d’estudis, innovació i l’oficina tècnica disposen de més de 30 tècnics que es responsabilitzen de l’estudi, la resolució i l’execució de projectes perquè assoleixin els màxims estàndards de qualitat.

Disposem d’un sistema de gestió integrat, certificat i consolidat, basat en les normatives ISO 9001 de gestió de la qualitat, ISO 14001 de gestió mediambiental i la ISO 45001 de prevenció de riscos laborals.

ISO
ISO
ISO
Garantia Tècnica Sobre nosaltres
Bim, Lean & Final Cut

BIM,
LEAN &
FINALCAD

Serom aposta activament per l’ús de noves metodologies en tots els projectes que executa.

L’ús de la metodologia BIM ens ajuda a centralitzar tota la informació relativa al projecte en un únic model d’informació creat de manera col·laborativa per tots els agents involucrats, des de la fase de desenvolupament fins a l’execució.

Apliquem la metodologia LEAN a tots els projectes d’obra, el que ens permet detectar possibles problemes i actuar des de l’arrel per garantir una producció i qualitat sempre òptimes pels nostres clients.

El software Finalcad ens permet de forma col·laborativa la gestió eficient dels nostres projectes integrant a temps real tots els participants, incrementant la qualitat, estalviant temps i reduint costos.

Serom inverteix de forma continua en la formació de tota la plantilla en aquestes metodologies per garantir-ne la millor implementació i ús en tots els projectes. L’empresa també és sòcia de l’ ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció), on tots els nostres equips d’obra es formen en Last Planner System, i col·labora activament amb l’European BIM Summit.