+34 933 481 566 serom@serom.cat

Edifici Hospitalari
Polivalent Covid.

Obres > Salut > Edifici Hospitalari Polivalent Covid

"
Edifici Hospitalari Pluriafamiliar Covid
Edifici Hospitalari Pluriafamiliar Covid
Edifici Hospitalari Pluriafamiliar Covid
Edifici Hospitalari Pluriafamiliar Covid
Edifici Hospitalari Pluriafamiliar Covid
Edifici Hospitalari Pluriafamiliar Covid
Edifici Hospitalari Pluriafamiliar Covid
Edifici Hospitalari Pluriafamiliar Covid

Client: Servei Català de la Salut

Data de finalització: Febrer 2021

Localització: Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

UTE: UTE ICOVIDCOMPACT (Serom, Calaf Constructora i Cimelsa)