SEROM com a empresa compromesa amb la seguretat i conscient dels riscos que comporta l'activitat que desenvolupa, té com a repte permanent millorar sempre la seguretat en el treball, implicant seriosament a tota la organització amb la finalitzat de minimitzar i preveure tot tipus de pèrdues.

Donada la importància d'aquest aspecte en el nostre sector, fem un esforç continuat per formar i conscienciar el nostre equip humà i el personal que participa en les nostres obres, en matèria de prevenció de riscos laborals. Aquesta conscienciació implica una actualització constant i una posta en pràctica eficient de la formació, de la millora continua en el nostre treball, del compliment escrupolós de la normativa vigent, normativa interna, instruccions i bones pràctiques.

En qualsevol tasca que pugui generar una mínima situació de perill per als treballadors, usuaris o tercers, serà supervisada pels nostres tècnics de prevenció de riscos laborals amb la titulació i experiència necessària per aquestes situacions.

SEROM té certificat el seu Sistema Integrat de Gestió conforme a la OHSAS 18001 des del gener de 2012. Com a complement, SEROM disposa d'un Manual del Sistema on es detallen els procediments organitzatius que asseguren la seguretat i la salut en el treball dels seus treballadors, instal•lacions, obres i serveis que es realitzen.

Descàrrega