+34 933 481 566 serom@serom.cat

Servei d’Urgències de
l’Hospital Santa Caterina.

Obres > Salut > Servei d’Urgències de l’Hospital Santa Caterina

"
Servei d’Urgències de l’Hospital Santa Caterina
Servei d’Urgències de l’Hospital Santa Caterina
Servei d’Urgències de l’Hospital Santa Caterina
Servei d’Urgències de l’Hospital Santa Caterina

Client: Institut d’Assistència Sanitària (IAS)

Any d’adjudicació: Febrer 2021

Localització: Salt, Girona

UTE: UTE URGENCIES IAS (Serom i Sogesa)