+34 933 481 566 serom@serom.cat

Reforma Escola
Jesuïtes Joan XXIII.

Obres > Educació > Reforma Escola Jesuïtes Joan XXIII

"
Reforma Escola Jesuïtes Joan XXIII
Adequació espais Jesuïtes Sarrià
Adequació espais Jesuïtes Sarrià
Adequació espais Jesuïtes Sarrià
Reforma Escola Jesuïtes Joan XXIII

Client: Fundació Jesuïtes Educació

Data de finalització: Setembre 2021

Localització: Barcelona