+34 933 481 566 serom@serom.cat

Obres i manteniments
a l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau.

Serveis i manteniments > Salut > Obres i manteniments a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

"
Obres i manteniments a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Obres i manteniments a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Client: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Situació: Constant reformes i adequacions de diferents espais

Localització: Barcelona