+34 933 481 566 serom@serom.cat

Obres i manteniments
Hospital Clínic.

Serveis i manteniments > Salut > Obres i manteniments Hospital Clínic

"
Obres i manteniments Hospital Clínic
Obres i manteniments Hospital Clínic
Obres i manteniments Hospital Clínic
Obres i manteniments Hospital Clínic
Obres i manteniments Hospital Clínic
Obres i manteniments Hospital Clínic
Obres i manteniments Hospital Clínic
Obres i manteniments Hospital Clínic
Obres i manteniments Hospital Clínic
Obres i manteniments Hospital Clínic

Client: Hospital Clínic de Barcelona

Situació: Constant reformes i adequacions de diferents espais

Localització: Barcelona