SEROM és una empresa constructora generalista i com a tal també intervé en projectes d'obra civil estant especialitzada en l'execució d'obres d'urbanització tant industrial com urbana.