SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, S.L., coneixedora de que el seu futur en el sector ve determinat per la satisfacció dels seus clients, té implantat un Sistema de Gestió Integrat que tendeix a la millora continua, controlant els punts crítics, identificant i controlant els seus aspectes mediambientals, prevenint, controlant i corregint l'aparició de riscos, establint objectius de millora, en definitiva, implantant una metodologia de treball de manera que s’aconsegueixi que l'organització mantingui la qualitat del seus serveis, superant les pròpies expectatives i les dels seus clients.
 

 

SEROM té certificat el seu Sistema Integrat de Gestió conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 i el renova successivament des de l'any 2006. Com a complement, SEROM disposa d'un Manual del Sistema on es detallen els procediments organitzatius que asseguren la qualitat de les obres i serveis que es realitzen.

 Descàrrega