Tots els serveis que realitza SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, S.L., tenen com a objectiu fonamental el respecte al medi ambient. El seu Sistema de Gestió Integrat identifica i avalua els aspectes i impactes ambientals, així com els requisits legals que li apliquen, aconseguint així un creixement sostenible i responsable amb l'entorn.
 

SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, S.L. té certificat el seu Sistema de Gestió Integrat conforme a la norma UNE-EN ISO 14001 i el renova successivament des de l'any 2006. Com a complement, SEROM disposa d'un Manual del Sistema de Gestió on es detallen els procediments organitzatius que asseguren la qualitat mediambiental de les obres i serveis que es realitzen.

 

A més, SEROM, conscient de la importància de la formació per a evitar impactes ambientals, disposa d'un DOSSIER D'OBRA-FORMACIÓ D'ACOLLIDA que serveix per a donar formació/informació a tots els treballadors que participen a les nostres obres. A part d'incloure les normes internes de l'empresa, política i manuals d'actuació en cas d'emergència, ressalta el control operacional i bones pràctiques ambientals.

 Descàrrega