RSS https://serom.cat/ca/b/blog/rss/1-rss Wed, 27 Oct 2021 18:24:46 +0200 <![CDATA[Calaf Grup patrocinadors Plata 2017 de l'Aliança Empresarial per a la vacunació infantil.]]> Enguany Calaf Grup és patrocinador Plata 2017 de l’Aliança empresarial per a la vacunació infantil, una iniciativa de Gavi the Vaccine i “La Caixa”, amb la col·laboració de ISGlobal, per la lluita contra la mortalitat infantil en els països més pobres del món.

L’Àrea Internacional de la Fundació de l’Obra Social “La Caixa” es compromet a promoure i canalitzar totes les donacions de les empreses participants, a invertir íntegrament en vacunació infantil i a realitzar el seguiment oportú.

Amb la solidaritat i aportació de més de 1000 empreses patrocinadores, s’ha aconseguit vacunar 2.682.360 nens.

Des de l’inici de Gavi the Vaccine Alliance l’any 2000 s’han vacunat 500 milions de nens i evitat 7 milions de morts prematures.

L’aportació de Calaf Grup es dedicarà a la distribució de la vacuna pneumocòccica a Moçambic. La vacuna pneumocòccica protegeix la població infantil contra la pneumònia, que és la principal causa de mortalitat infantil en menors de cinc anys.

Per cada aportació empresarial, l’Obra Social “La Caixa” i Bill & Melinda Gates Foundation, doblaran respectivament els fons donats a Gavi, amb la qual cosa les aportacions de l’Aliança Empresarial es beneficiaran d’aquesta iniciativa que multiplicarà per quatre el seu efecte i aconseguirà quadruplicar els esforços en la lluita contra la mortalitat infantil.

]]>
https://serom.cat/ca/b/blog/actualidad/p/xxxxx-4-1 Mon, 03 Jul 2017 10:21:00 +0200
<![CDATA[Serom revisa i actualitza el seu Pla d'Igualtat]]> Serom ha revisat i actualitzat el seu Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes. Aquest Pla d'Igualtat va ser redactat de forma voluntària i es revisa periòdicament, considerant les premisses que estableix la llei orgànica 3/2007 d'Igualtat efectiva entre dones i homes.

El Pla d'Igualtat aborda 10 àmbits d'actuació que persegueixen com a últim objectiu la no discriminació de les dones alhora que afavoreix que tinguin les mateixes oportunitats que els homes.

 

 

Entre altres qüestions, el Pla d'Igualtat de Serom aborda diferents protocols amb criteris de comunicació escrita i llenguatge no sexista, criteris de conciliació de la vida laboral, familiar i personal, prevenció de l'assetjament i violència en el treball, criteris per prevenir la discriminació per raó de sexe...

A més, el Pla d'Igualtat manté un sistema d'indicadors que permeten fer un seguiment i mesura de les accions preses i evidenciar que es prenen decisions des d'una perspectiva de gènere.

La revisió del Pla d'Igualtat de Serom forma part de l'estratègia corporativa en totes les qüestions relatives a la seva responsabilitat social.

]]>
https://serom.cat/ca/b/blog/actualidad/p/titulo-post-blog-2-2-1 Mon, 03 Apr 2017 14:49:00 +0200
<![CDATA[Serom defineix el seu Codi Ètic]]> ASEROM per assolir l’objectiu de consolidar la “Responsabilitat Social Corporativa” (RSC) de l’empresa, s'ha redactat un Codi d’Ètica Empresarial el qual recull el compromís de l'empresa amb els principis de l’ètica empresarial i la transparència en tots els àmbits d’actuació, establint un conjunt de principis i normes de conducta adreçats a garantir el comportament ètic i responsable de totes les persones professionals de l'empresa en el desenvolupament de la seva tasca.

Amb la redacció del Codi Ètic es vol determinar els valors i bones pràctiques que han de regir la conducta de l'empresa en tot el seu conjunt, així com la de totes les persones que es vinculin a ella directa i indirectament, en el compliment de les seves funcions i en les seves relacions professionals, i tot sobre la base de la RSC, partint del rebuig absolut a tota conducta o actuació que no sigui èticament responsable, o que vulneri la normativa vigent mitjançant la comissió de qualsevol acte il·lícit.

El Codi d'Ètica Empresarial de SEROM preveu 13 dimensions essencials que pretenen materialitzar els valors de l'empresa i que siguin visibles als grups de clients, al personal empleat i a la societat.

]]>
https://serom.cat/ca/b/blog/actualidad/p/titulo-post-blog-3-3-1 Mon, 03 Apr 2017 14:49:00 +0200
<![CDATA[Calaf Grup signa una Declaració per a la prevenció d'assetjament sexual]]> Serom, vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones. Amb aquesta afirmació, es comprometen totes les empreses del grup a crear un ambient de treball en el que es respecti la dignitat de les persones empleades i el respecte mutu.

Les eines que està previst posar a l'abast de tot el personal empleat són:

  • Protocol contra l'assetjament i/o discriminació
  • Canal de comunicació i denúncia
  • Assistència específica

La Declaració per la prevenció d'assetjament sexual s'emmarca en el programa d'objectius i mesures respecte la seguretat i salut laboral previstes en el Pla d'Igualtat.

]]>
https://serom.cat/ca/b/blog/actualidad/p/titulo-post-blog-1-1-1 Mon, 27 Mar 2017 12:31:00 +0200